Rhoi gwybod am fater, talu neu gyflwyno cais am wasanaethau'r Cyngor, a phori trwy restr o ymgyngoriadau sydd ar waith unrhyw awr o'r dydd. Gallwch wneud hynny pan fyddwch chi allan neu o'ch cartref eich hun.

Cadarnhau ar ba ddiwrnod y byddwn yn casglu eich bagiau ac a yw hi'n wythnos bagiau du neu fagiau glas ar Fy Nghartref

Ar Fy Agosaf gallwch chwilio'r sir gyfan neu leoliad penodol* am bopeth o'ch deintydd lleol i droedffyrdd cyhoeddus. Efallai y bydd Fy Agosaf yn ddefnyddiol i chi os ydych newydd symud i'r ardal a bod arnoch angen dod o hyd i'ch meddygfa neu'ch ysgol agosaf, a llawer mwy. (*Bydd arnoch angen côd post a chyfeiriad).

Cofiwch greu dalen gofnod ar gyfer y wefan a chofrestru am rybuddion drwy e-bost/neges destun er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau i wasanaethau'r Cyngor.

My Alerts FY RHYBUDDION

Dewiswch ym mha iaith y carech gael y gwasanaeth