Deddf Teithio Llesol (Cymru) – Ymgynghoriad ynghylch y Map Rhwydwaith Integredig drafft

Teitl: Deddf Teithio Llesol (Cymru) – Ymgynghoriad ynghylch y Map Rhwydwaith Integredig drafft

Adain o'r Cyngor: Environment

Y Cyfnod Ymgynghori: 30 MEH 2017 a 15 MED 2017 00:00.

Y Gynulleidfa:

Yr holl breswylwyr a busnesau [preifat] / mudiadau [trydydd sector].

Ardal:

Rhydaman, Porth Tywyn, Caerfyrddin, Cross Hands, Cydweli, Llanymddyfri, Llanelli, Pontarddulais, Sanclêr

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Er mwyn casglu barn trigolion lleol am lwybrau a ddefnyddir ar gyfer cerdded a seiclo a’n helpu i ddarlunio ein dull ar gyfer blaenoriaethau ynglŷn a teithio llesol o fewn y sir


Sut mae cyfrannu

Holiadur

Copïau caled ar gael mewn arddangosfeydd, sylwadau ysgrifenedig neu electronig – a anfonir at Thomas Evans manylion cyswllt isod.

Arddangosfeydd ymgynghori:

9.30am - 4.00pm

Dydd Llun 10fed o Orffennaf - Neuadd Y Dref, Rhydaman

Dydd Mercher 12fed o Orffennaf - Neuadd Ddinesig San Pedr, Caerfyrddin. 

Dydd Mawrth 18fed o Orffennaf - Llyfrgell Llanelli.


Y Camau Nesaf

Defnyddir y sylwadau a'r syniadau i gwblhau'r Mapiau Rhwydwaith Integredig cyn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Thomas Evans
Cynlluniwr Trafnidiaeth – Strategaeth a Seilwaith
Ystafell 9, Bloc 2, Parc Myrddin,
Caerfyrddin
SA31 1DS
01267 228258
tjevans@sirgar.gov.uk