Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol - Llinell Gofal

Teitl: Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol - Llinell Gofal

Adain o'r Cyngor: Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Y Cyfnod Ymgynghori: 21 TACH 2017 12:00 a 22 RHAG 2017 00:00.

Y Gynulleidfa:

Defnyddwyr gwasanaethau a thrigolion Sir Gaerfyrddin. 

Ardal:

Ar draws y Sir

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Byddem yn croesawu unrhyw sylwadau sydd gennych am ddatblygu Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol, y gwasanaethau newydd yr ydym yn bwriadu eu darparu, neu unrhyw sylwadau eraill sydd gennych am ein gwasanaeth


Sut mae cyfrannu

Dosbarthwyd arolwg i'w lenwi gan yr holl gwsmeriaid sy'n prynu gwasanaethau'n uniongyrchol gan Llinell Gofal. Mae hefyd yn gyfle i chi lenwi arolwg ar-lein

Holiadur


Y Camau Nesaf

The feedback from the consultation will be used by the Council to inform the decision of whether or not to proceed with the development of a Local Authority Trading Company for Careline.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Samantha Watkins
Rheolwr Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth
Adran Cymunedau, Ail Llawr, Stryd Spilman
Caerfyrddin
SA31 1LE
01554 899488
SJWatkins@sirgar.gov.uk