Strategaeth Feicio Sir Gaerfyrddin - Crynodeb Gweithredol

Teitl: Strategaeth Feicio Sir Gaerfyrddin - Crynodeb Gweithredol

Adain o'r Cyngor: Yr Amgylchedd

Y Cyfnod Ymgynghori: 26 MEH 2017 00:00 a 28 GOR 2017 00:00.

Y Gynulleidfa:

Yr holl breswylwyr a busnesau [preifat] / mudiadau [trydydd sector].

Ardal:

Sir Gaerfyrddin

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Er mwyn cael adborth i'n strategaeth feicio ledled y sir - bydd hyn yn sicrhau bod yr holl breswylwyr yn cael rhoi eu barn am gynnwys a fformat y cynnyrch terfynol.


Sut mae cyfrannu

Sylwadau ysgrifenedig neu electronig at Thomas Evans at y cyfeiriad isod.


Y Camau Nesaf

Defnyddir sylwadau a syniadau i gwblhau'r strategaeth feicio lawn.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Thomas Evans
Cynlluniwr Trafnidiaeth – Strategaeth a Seilwaith
Ystafell 9, Bloc 2, Parc Myrddin
Caerfyrddin
SA31 1DS
01267 225258
tjevansg@sirgar.gov.uk