Adolygiad Etholiadol Sir Gaerfyrddin

Teitl: Adolygiad Etholiadol Sir Gaerfyrddin

Adain o'r Cyngor: Adfywio a Pholisi

Y Cyfnod Ymgynghori: 05 HYD 2017 00:00 a 27 RHAG 2017 00:00.

Y Gynulleidfa:

Pob Preswylydd

Ardal:

Unrhyw Ward/Ardal

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn dymuno annog y cyhoedd i wneud sylwadau ac awgrymiadau fel rhan o’r broses adolygu 


Sut mae cyfrannu

Dylid anfon pob cynrychioliad at Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol Cymru, Tŷ Hastings, Llys Ffitsalan,Caerdydd, CF24 0BL.

E-bost: cffdl.cymru@cymru.gov.uk 

 

 


Y Camau Nesaf

Mae crynodeb o’r holl sylwadau y mae’r Comisiwn yn eu derbyn yn cael ei gyhoedd mewn atodiad yng Nghynigion Drafft as Adroddiadau Cynigion Terfynol y Comisiwn


Dogfennau Ategol

I weld yr holl ddogfennau sy'n berthnasol i'r adolygiad hwn, cysylltwch â'r Comisiwn Democratiaeth Leol a Ffiniau i Gymru 

 

Cyswllt:

Amanda Bebb
Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol
Bloc 4, Parc Myrddin, Waundew
Caerfyrddin
SA31 1HQ
01267 228609
ABebb@sirgar.gov.uk