Drafft Polisi Gorfodi Cyffredinol

Teitl: Drafft Polisi Gorfodi Cyffredinol

Adain o'r Cyngor: Tai a Diogelu'r Cyhoedd

Y Cyfnod Ymgynghori: 25 GOR 2017 a 05 MED 2017 .

Y Gynulleidfa:

Anogir pob preswylydd a busnes i gymryd rhan

Ardal:

Sir Gaerfyrddin

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Rydym yn chwilio am farn ar ein Drafft Polisi Gorfodi Cyffredinol, sy'n nodi ymagwedd y Cyngor tuag at gamau gorfodi ar draws y meysydd rheoleiddio canlynol: 

 • Iechyd yr Amgylchedd 
 • Safonau Masnach
 • Trwyddedu
 • Lles Anifeiliaid,
 • Tai y Sector Preifat,
 • Tai y Sector Cyhoeddus,
 • Cynllunio,
 • Rheoliadau Adeiladu,
 • Rheoliadau Gwastraff, 
 • Priffyrdd,
 • Addysg,
 • Rheoleiddio Budd-daliadau

Sut mae cyfrannu

Arolwg ar-lein

E-bost


Y Camau Nesaf

Bydd yr holl sylwadau yn cael eu hystyriedac adroddiad cryno a gyhoeddwyd ar y mater.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Sue Watts
Rheolwr Iechyd y Cyhoedd
3 Heol Spilman
Caerfyrddin
SA31 1LE
01267 228929
SEWatts@sirgar.gov.uk