Ardaloedd Marchnadoedd Lleol

Teitl: Ardaloedd Marchnadoedd Lleol

Adain o'r Cyngor: Prif Weithredwr - Is-Adran Eiddo

Y Cyfnod Ymgynghori: 13 MAW 2017 a 10 EBR 2017 .

Y Gynulleidfa:

Yr holl breswylwyr a/neu fusnesau preifat /mudiadau’r trydydd sector. Unrhyw Ward/Ardal.

Ardal:

 Unrhyw Ward/Ardal.

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Er mwyn datblygu cymysgedd o denantiaid delfrydol ar gyfer Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin mae'n bwysig i gael barn y cyhoedd / siopwyr a masnachwyr.


Sut mae cyfrannu

Holiadur ar-lein trwy gyfrwng Lleol-i a holiaduron/arolygon ysgrifenedig y ddwy Farchnad Dan Do.

 


Y Camau Nesaf

Bydd adborth yr ymgynghoriad yn cael ei ddefnyddio i gefnogi Polisi Tenantiaid Cymysg Marchnadoedd Cyngor Sir Caerfyrddin.


Dogfennau Ategol

There are no reports, documents, images, maps or links to supplement the consultation.

Cyswllt:

Amanda C Davies
Rheolwr Marchnadoedd y Sir
Swyddfa'r Rheolwr, Marchnad Llanelli
Llanelli
SA15 1YF
01554 744255
acdavies@sirgar.gov.uk